Tijdens de bijeenkomst op 29 november heeft Abdel Harchaoui namens DOK 030 het voorstel met de aanwezige ondernemers. Hieronder de pitch en de resultaten uit de bijeenkomst.

Thematafel ‘Groeien met je bedrijf’, Abdel Harchaoui

 

Pitch: Groeien met je bedrijf

Mijn naam is Abdel Harchaoui van DOK 030 en ik ben een betrokken ondernemer en bewoner op Overvecht. Ik wil op 29 november een plan met je bespreken.

Wil je als ondernemer grip krijgen op je bedrijfsvoering en groeien met je bedrijf? Misschien heb je (kleine) klusjes / opdrachten waar je niet aan toe komt, zoals de website vernieuwen, de administratie op orde brengen, social media inzetten, arbeidscontracten maken, verzekeringen regelen etc. Zou het niet ideaal zijn om dit samen met studenten op te pakken? Hiermee zou je studenten aan opdrachten helpen en kom je zelf en je bedrijf vooruit.

Als je op 29 november bij mij aan tafel aanschuift, overleggen we samen met andere ondernemers hoe we dit mogelijk kunnen maken vanuit het Ondernemersfonds.

 

Meet-up Overvecht: uitkomsten – Ondernemersfonds Utrecht

Groeien met je bedrijf

Abedel Harchaoui van DOK030 kwam zelf aan zijn thematafel al met het concrete voorstel om studenten te betrekken in klusjes en opdrachten waar je als ondernemer zelf niet aan toe komt. Iedereen vond dit een goed voorstel. De ondernemers hadden vooral behoefte en hulp bij opzetten of onderhoud van website, promotie van eigen bedrijf en hulp bij de administratie of boekhouding. Zij zien de meerwaarde van de inzet van studenten, omdat ze er zelf geen kennis van hebben en last hebben van tijdgebrek.

Bekijk hier het filmpje.

 

Uitkomst

Van de twee groepen die aan tafel waren, waren er detaillisten (o.a.slagerij en kadoshop), klusbedrijf, vertegenwoordigers van jongeren organisatie You, Directeur van ROC MN,  Utrechtse Euro, bestuurder van sportclubs Utrecht.

 

Allen vonden het een goed voorstel, of voor zichzelf of de doelgroep die zij vertegenwoordigden. De ondernemers hadden vooral behoefte en hulp bij opzetten of onderhoud van website, promotie van eigen bedrijf en hulp bij de administratie of boekhouding. Zij zien de meerwaarde van de inzet van studenten, omdat ze er zelf geen kennis van hebben en hebben tijdgebrek. Financieel was een mindere prikkel.

 

Van de vertegenwoordigers van organisaties, was vooral de directeur van het ROC erg enthousiast voor de samenwerking met de ondernemers. Hij gaf ook aan dat er vanuit het onderwijs ook teams zijn die zelf kunnen helpen bij de organisatie van events. Hij wil ook een vervolgafspraak plannen om dit te bespreken. De bestuurder van de sportclubs, zien ook een aanvulling vanuit de studenten voor de sportverenigingen. Volgens hem zijn 70% van de verenigingen klein zijn en bestaan uit vrijwilligers. Zij kunnen goed hulp krijgen bij de promotie van hun (sport)vereniging. Vanuit de jongerenorganisatie You werden er kansen en mogelijkheden gezien om hun doelgroep uit Overvecht te laten aansluiten bij het initiatief. Zij vonden het vooral belangrijk dat de jongeren in contact komen met studenten die als voorbeeld zouden dienen voor de jongeren. De Utrechtse Euro ziet ook aanknopingspunten om aan dit initiatief aan te haken.

 

De aanwezigen waren vooral nieuwsgierig hoe dit nu verder opgepakt wordt en wanneer zij een terugkoppeling kunnen verwachten.

 

Tafelkleed

 

BBL (bedrijfs begeleidende leerweg)-leerlingen bij grote bedrijven (Hema, Hoogvliet), laten begeleiden door MBO’s

Hulp bij website update

Leerlingen kunnen helpen bij evenementen

Stageplaatsen.

 

Studenten inzetten.

 

Trainen en voorbereiden jongeren voor aangaan arbeidscontract.

 

Moeilijk aan personeel te komen, ook bij Hoogvliet en Hema. Samenwerken bij werven werknemers.

 

Website > webshop behoefte. Promotie.

 

Nieuw te vestigen ondernemers welkom heten

 

Dreefnieuws > ondernemerspagina

 

***

Hulp bij administratie.

Coach

Reclame

Promotie

Starterspakket ondernemers

 

***

Webshop

Biedt kansen voor jongeren uit Overvecht

Vacatures voor jongeren in Hoogvliet.

Vanaf 14 jaar.

 

***

Marketing via utrechtse-euro.nl. Rentevrij geld.

 

***