Data center professional

Het succesvol afgeronde project

Het opleidingstraject tot Data Center Professional, aangeboden door DOK 030 in samenwerking met het Data Center College (DCC), is met succes afgerond. Dit project is tot stand gekomen dankzij advies van de Dutch Data Center Association. Het doel was om tegemoet te komen aan de uitdagingen waarmee veel datacenterbedrijven te maken hebben bij het vervullen van vacatures.

Doelgroep

Vanwege de voortdurende vraag vanuit de doelgroep en andere instanties hebben we ervoor gekozen om dit opleidingstraject specifiek aan te bieden aan statushouders en nieuwkomers. De lessen werden in het Engels gegeven, waardoor de opleiding bijzonder geschikt was voor deelnemers uit deze doelgroep met de juiste achtergrond en competenties.

De opleiding

Het opleidingstraject tot Data Center Professional had een duur van drie maanden en bestond uit vier modules, elk afgesloten met examens. Gedurende de eerste twee maanden werkten de deelnemers zelfstandig aan het online lesmateriaal en namen ze deel aan klassikale lessen op locatie. Daarnaast deden ze praktijkervaring op in een gesimuleerd datacenter. Vanaf de tweede week liepen de deelnemers één dag per week stage, waarna ze in de derde maand een fulltime stage liepen om hun opgedane kennis in de praktijk te brengen. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvingen de studenten een certificaat van de Dutch Data Center Association (DDA). Dit certificaat, verleend door de branchevereniging voor datacenters in Nederland, bewees dat ze gekwalificeerd waren voor een starterspositie in de datacenterbranche.

Modules

De opleiding bestond uit de volgende modules:

Module 1: Datacenter Basis
Module 2: Facility Engineering
Module 3: IT Techniek
Module 4: Stage

Elke deelnemer kreeg een coach toegewezen vanuit het Data Center College en DOK 030. Deze coach begeleidde de deelnemer tijdens het volgen van de opleiding en stond klaar om eventuele vragen of obstakels te bespreken.

Verschillende vakexperts waren betrokken bij de opleiding. Zij begeleidden de wekelijkse online en klassikale bijeenkomsten en verzorgden inhoudelijke webinars.

Voor de stagedagen werd elke deelnemer begeleid door een stagebegeleider van de werkgever. Deze begeleider tekende praktijkopdrachten af, beoordeelde examenopdrachten die de deelnemer tijdens het werk uitvoerde en evalueerde het portfolio aan het einde van de opleiding. Ten slotte vond er een afsluitend gesprek plaats tussen de stagebegeleider, de deelnemer en een onafhankelijke examenbeoordelaar.