Data center professional

Het succesvol afgeronde project ICT plus (Agile/ITIL/Linux):

Het project ICT Plus is met succes afgerond en heeft aantoonbare resultaten opgeleverd in verschillende gebieden. Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste aspecten van het project en de positieve effecten die het heeft gehad op de deelnemers.

a. Verdieping modules:
Na de vorming van de groepen werden de modules zorgvuldig verdeeld op basis van de achtergrond van de deelnemers. Door deze gerichte aanpak konden we inspelen op de ervaring van de groep. Voor degenen met ruime ervaring lag de focus op Projectmanagement modules en verdieping van hun expertise. Indien de groep over sterke kennis van security beschikte, hebben we modules aangeboden die de huidige en gangbare security systemen behandelden. Hetzelfde gold voor Cloud, Linux, Microsoft en andere relevante gebieden. Het belangrijke aspect van deze modules was dat ze voor alle deelnemers voordelen boden, ongeacht hun achtergrond. Het volgen van deze modules heeft hun kansen op een baan vergroot, aangezien ze nu beschikken over waardevolle kennis en vaardigheden die ze kunnen toepassen in hun toekomstige carrière.

b. Begeleiding op leefgebieden:
De deelnemers van ICT Plus kwamen vaak uit oorlogsgebieden of waren om persoonlijke of politieke redenen gevlucht uit hun land. Deze doelgroep had vaak een complexe achtergrond en droeg grote verantwoordelijkheid voor hun gezin. De druk om als kostwinner te fungeren was enorm, wat resulteerde in veel stress en druk. Binnen ICT Plus hebben we altijd ruimte geboden voor de bespreking van persoonlijke en maatschappelijke problemen, mits de deelnemers daarvoor openstonden. We hebben deze problemen in kaart gebracht en bleven gedurende het traject, en zelfs daarna, de situatie monitoren. Hoewel we geen professionele hulpverleners waren, hebben we de deelnemers wel ondersteund om hun afleidingen tot een minimum te beperken en, indien nodig, doorverwezen naar de juiste instanties.

c. Sollicitatietraining:
Bij aanvang van het traject hebben we de cv's van de deelnemers beoordeeld op inhoud, vormgeving en taal. We hebben de cv's aangepast om ze aantrekkelijker te maken voor potentiële werkgevers door taal- en spelfouten te corrigeren en een frisse uitstraling te geven. Daarnaast hebben we individuele sollicitatietrainingen gegeven, waarbij de deelnemers werden voorbereid op sollicitatiegesprekken en de verwachte vragen.

Om bedrijven en werkzoekenden betere mogelijkheden te bieden om elkaar te leren kennen, hebben we gebruikgemaakt van persoonlijke video's. De deelnemers hebben zichzelf gepresenteerd in korte films, als aanvulling op hun cv, zodat bedrijven beter en sneller kunnen beoordelen of een kandidaat geschikt is.