Project administratiekantoor student in de wijk

Heb je een eigen bedrijf of wil je starten en heb je moeite met je administratie en boekhouding?
Geen probleem, kom langs bij DOK 030 zodat je geholpen wordt door studenten van de opleiding
Junior Accountancy van ROC Midden Nederland, Business & Administration (ROCMN B&A). DOK 030 werkt samen met administratiekantoor Siffror en ROCMN B&A om studenten een levensecht leren programma aan te bieden. Anderzijds helpen we startende en gevestigde ondernemers met het opzetten van een goede administratie en boekhouding. Zie: www.studentindewijk.nl.
 
Samengevat worden de volgende uitdagingen aangepakt met dit project:
 
 • Leegstand in winkelcentra en andere bedrijfsterreinen
 • Gebrek aan tijd (en kennis) bij de ondernemers op de volgende bedrijfsonderdelen
  • Marketing en promotie (website, flyers, social media etc)
  • Administratie
  • Boekhouding
  • Personeelsbeleid (werven, aannemen, dossierbeheer)
  • Optimalisatie bedrijfsprocessen
  • Acquisitie
 • Gebrek van betrokkenheid van de ondernemers bij (ontwikkeling van) het winkelgebied of bedrijfsterrein.
 • Onvoldoende kennis bij ondernemers over regelingen en voorzieningen voor ondernemers.
 • Gebrek aan (voldoende) aansluiting en afstemming tussen MKB en onderwijsveld in de wijk Overvecht
 • Gebrek aan een ondernemersnetwerk bij studenten en leerlingen
 • Onvoldoende onderwijsopdrachten en projecten voor leerlingen bij bedrijven
Doelstelling
 
 • Behouden en versterken van de huidige ondernemers door inzet op:
  • Verbeteren betrijfsvoering door grip op financiën en administratie
  • Verhogen omzet door ontwikkelen en optimaliseren van verkoopondersteunende
  • activiteiten
  • Creëren van nieuwe arbeidsplaatsen en behoud van bestaande personeel
 • Betrokkenheid van de ondernemers bij het winkelgebied of bedrijfsterrein verbeteren
 • De financiële positie van de ondernemers (enigszins) verbeteren
 • Terugdringen en tegengaan van leegstand
 • Verbeteren bedrijfsvoering en competenties deelnemende bedrjven
 • Verbeteren van het ondernemersklimaat
 • Kruisbestuiving realiseren tussen winkeliers en ZP’ers in de wijk
 • De vitaliteit van wijkeconomie behouden en optimaliseren
 • Creëren van meer projecten en opdrachten voor leerlingen en studenten
 • Verbeteren aansluiting en samenwerking tussen bedrijven in de wijk en het onderwijsveld.
 • Vergroten van het ondernemersnetwerk bij studenten en leerlingen
 • Kansen creëren voor stageplekken en/of arbeidsplaatsen.
 • Meer bekendheid geven aan de regelingen voor ondernemers ( oa. Over Rood,, subsidies, financieringsmogelijkheden, loonkostensubsidie, schuldsanering etc.