Data center opleiding

aanmelden als bedrijf

pexels-panumas-nikhomkhai-1148820
“DE JUISTE OPLEIDING MET BRANCHECERTIFICAAT OM DE MENSEN OP TE LEIDEN VOOR JE DATA CENTER BEDRIJF”

DOK 030 biedt samen met het Data Center College (DCC) een opleidingstraject aan tot Data Center Professional. DOK030 en DCC worden geadviseerd door het Dutch Data Center Association en Daphne van Vliet (werkzaam bij Microsoft) , omdat zij zien dat veel datacenterbedrijven  te kampen hebben met het  niet kunnen vervullen van vacatures.

Voor wie?

Vanwege de aanhoudende vraag vanuit de doelgroep en andere instanties gaan wij deze opleiding speciaal aanbieden aan statushouders en nieuwkomers. De lessen worden in het Engels verzorgd en de opleiding is daarom uitermate geschikt voor deelnemers uit deze doelgroep die over de juiste achtergrond en competenties beschikken.

De opleiding

De opleiding Data Center Professional duurt drie maanden en bestaat uit vier modules die worden afgesloten met examens. De eerste twee maanden werken de deelnemers zelfstandig aan het online lesmateriaal en nemen ook deel aan de klassikale lessen op locatie. Ook doen de deelnemers praktijkervaring op in simulatie datacenter. Vanaf de tweede week lopen de deelnemers een dag in de week stage om daarna in de derde maand fulltime stage te lopen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt de student een DDA-certificaat. Het certificaat wordt verleend door de Dutch Data Center Association (DDA), de branchevereniging voor datacenters in Nederland en bewijst dat je gekwalificeerd bent voor een starterspositie in de datacenterbranche

Modules

  • Module 1: Datacenter Basis
  • Module 2: Facility Engineering
  • Module 3: IT Techniek
  • Module 4: Stage
Begeleiding

Coaching

Vanuit Data Center College en DOK 030 krijgen de deelnemers een coach toegewezen. Hij of zij zal de deelnemer gidsen in het doorlopen van de opleiding. Eventuele vragen of opleidingsobstakels kunnen met de coach overlegd worden.

Docent

Er zijn verschillende vak-experts betrokken bij de opleiding, zij zullen de wekelijkse online en klassikale bijeenkomst begeleiden of de inhoudelijke webinars verzorgen.

Stagebegeleider

De werkgever stelt een stagebegeleider aan die de deelnemer begeleidt tijdens de stagedagen. Deze begeleider tekent praktijkopdrachten af en beoordeelt examenopdrachten die de deelnemer tijdens zijn/haar werk uitvoert. Ook zal de begeleider het portfolio beoordelen aan het eind van de opleiding. Daarna volgt een afsluitend gesprek met de stagebegeleider en een onafhankelijk examenbeoordelaar.

Buddy

Tijdens de opleiding is er een buddy-koppel tussen twee deelnemers. Het koppel ondersteunt elkaar bij het (zelfstandig) leren, elkaar inschakelen als er hulp nodig is en motiveren elkaar. Elke week is er een opdracht die ze samen met elkaar oppakken.

Wat vragen wij van bedrijven?

Wij zoeken bedrijven die geloven in dit scholingsproject en onze deelnemers toegang willen bieden tot de ICT arbeidsmarkt. Dit kan gaan om een leer/werkplek of eventueel een arbeidsplek. Wil je als bedrijf impact maken en sociaal betrokken zijn, laat het ons weten en wij ondersteunen je volledig bij deze keuze.

Wil je meer informatie, inzage in het rooster/lesprogramma of wil je je opgeven als deelenemend bedrijf? Neem dan contact op middels het contactformulier hieronder.